O Muzeum

Muzeum Mody i Tekstyliów ITE

Dlaczego w Białymstoku? Historyczne uzasadnienie. Współczesny Białystok, a przede wszystkim jego mieszkańcy, są właściwie ciągle na etapie poszukiwania własnej tożsamości historyczno – kulturowej. Takie sytuacje zdarzają się nierzadko w miejscowościach, […]

Projekt rewitalizacji terenów poprzemysłowych

Poruszając problem starych fabryk w centrum Białegostoku chciałem zwrócić uwagę na niewykorzystany potencjał tego miejsca. Zdewastowane budynki wydają się być dużym problemem zarówno dla władz jak i dla okolicznych mieszkańców. […]

Inauguracja działalności Stowarzyszenia ITE

Stowarzyszenie na rzecz Muzeum Mody i Tekstyliów ITE inaugurowało swoją działalność 14.02.2008 roku. Podczas uroczystej gali w Akademii Teatralnej w Białymstoku, zaprezentowano ideę stowarzyszenia oraz wizję przyszłego muzeum mody. Wieczór […]