INNY WYMIAR MODY – Wschód kultury – Inny Wymiar 2013

„Inny Wymiar Mody” – 28 września 2013 – Hala Architektury PB

Strój może być doskonałym przykładem asymilacji ludzi z innego kręgu kulturowego z miejscowymi obyczajami i obowiązującą modą. To swoista platforma porozumienia, ale także sfera, w której każdy czuje się komfortowo i może wyrazić swoją przynależność do kultury, społeczeństwa, narodu czy środowiska. Podczas festiwalu „Wschód Kultury – Inny Wymiar” odbędą się pokazy mody przygotowane we współpracy m.in. z sekretariatem Białoruskiego Tygodnia Mody, Gruzińskiego Tygodnia Mody oraz Ukraińskiego Tygodnia Mody. Zaprezentowane zostaną autorskie projekty artystów z Gruzji, Białorusi, Ukrainy i Polski. Będzie to swoiste dzieło, które zaciera granice, eksponuje podobną pasję, jaką jest moda. Pozwala na wzajemne poznanie się i umożliwi młodym ludziom ze Wschodu na pierwszą dużą prezentację poza granicami swojego kraju. Wydarzenie „Inny Wymiar Mody” będzie też początkiem zafunkcjonowania młodych projektantów na rynku międzynarodowym dzięki pośrednictwu Fashion TV Europe. Do tej pory w Polsce raczej znawcy mody oraz jej komentatorzy zwracali swoje oczy w kierunku Zachodu. My chcemy zaprezentować ogromny potencjał twórczy „design`u” ze Wschodu.

Więcej informacji na www.wschodkultury.eu

wszystkich chętnych do pracy w wolontariacie proszę przesłać zgłoszenie na adres:

wojtek@muzeummodyite.pl