Projekt rewitalizacji terenów poprzemysłowych

Poruszając problem starych fabryk w centrum Białegostoku chciałem zwrócić uwagę na niewykorzystany potencjał tego miejsca. Zdewastowane budynki wydają się być dużym problemem zarówno dla władz jak i dla okolicznych mieszkańców. Projekt przedstawia propozycję ocalenia tego miejsca od całkowitej degradacji oraz próbę nadania mu nowej jakości.

Celem pracy było przedstawienie możliwości przeobrażenia terenów poprzemysłowych, by przywrócić im odpowiednią wartość, funkcję oraz na stałe powiązać z programem centrum. Zmiana funkcji była podstawowym a zarazem warunkującym dalsze działania etapem rewitalizacji całego zespołu.

Założony profil funkcjonalny projektowanego terenu jest bardzo zróżnicowany i znajdziemy tu takie funkcje jak: handlowo-usługowa, galeryjno-wystawiennicza, biurowa oraz edukacyjno-szkoleniowa. Ma to na celu ściągnięcie jak największej liczby użytkowników tego kompleksu, a co za tym idzie ożywienie i promocję terenu.

Konieczne jest zwrócenie uwagi na marnotrawienie historycznego dobytku miasta. Zbyt wiele cennych budynków straciło swój charakter architektoniczny poprzez niedbały remont czy modernizację.
Szacunek dla spuścizny historycznej miasta powinien być główną przesłanką przy projektowaniu nowych obiektów a szczególnie tych towarzyszących budynkom historycznym.
Nie można jedynie liczyć zysków z planowanych inwestycji, nie biorąc pod uwagę uwarunkowań historycznych ponieważ „… naród oderwany od swej kultury i historii, traci tożsamość…”.

Architekt: Marcin Grygorczuk

Projekt rewitalizacji terenów poprzemysłowych przy ul. Włókienniczej w Białymstoku m.in. z uwzględnieniem Muzeum Mody i Tekstyliów ITE