Inny Wymiar Mody 2017 – Wschód Kultury

Moda może być doskonałym przykładem asymilacji ludzi z innego kręgu kulturowego z miejscowymi obyczajami i obowiązującą modą. To swoista platforma porozumienia, ale także sfera, w której każdy czuje się komfortowo i może wyrazić swoją przynależność do kultury, społeczeństwa, narodu czy środowiska przy tym nie zatracając jego indywidualny charakter. Odmienny strój jest też powodem licznych uprzedzeń i niezrozumienia. Moda pozwala jednak na podjęcie dialogu kulturowego, na zrozumienie tego co nam wydaje się niezrozumiałe i obce. To uniwersalny język współczesnego świata.

Podczas festiwalu „Wschód Kultury – Inny Wymiar” odbędą się pokazy mody przygotowane we współpracy m.in. z sekretariatem Lwowskiego Tygodnia Mody i Odesskich Dni Mody. Zaprezentowane zostaną autorskie projekty artystów z Ukrainy i Polski. Będzie to swoiste dzieło, które zaciera granice, eksponuje podobną pasję, jaką jest moda. Pozwala na wzajemne poznanie się i umożliwi młodym ludziom ze Wschodu i Polski na zbudowanie platformy zrozumienia odmienności kulturowej. Wydarzenie „Inny Wymiar Mody” będzie też jedyną okazją do zobaczenia w Białymstoku prac młodych projektantów z krajów Partnerstwa Wschodniego i Polski z zaskakującym finałem. My chcemy zaprezentować ogromny potencjał twórczy zarówno „design`u” ze Wschodu jak i Polski.

 

„Inny Wymiar Mody” to projekt według autorskiej koncepcji Stowarzyszenia na rzecz Muzeum Mody ITE w Białymstoku. Ten niecodzienny pokaz, z pełną reżyserią i scenografią opartą na autorskim scenariuszu przygotowanym przez Stowarzyszenie ITE, będzie kontynuacją projektu, który powstał w ramach festiwalu Wschód Kultury Inny Wymiar w 2016 roku.